Uitdagend onderwijs!Leerlingen die de aangeboden lesstof snel en goed beheersen, hebben meer behoefte aan uitdaging. We doen dit op meerdere manieren.

Snappet
In de eerste plaats kan dit worden aangeboden in de groep. Voor de basisvakken maken we gebruik van Snappet als middel om de leerstof te verwerken. Snappet biedt de mogelijkheid aan leerlingen om de lesstof voor taal, spelling of rekenen op eigen niveau te verwerken. Dit kan een leerjaar hoger liggen dan het niveau van de groep. Ook kan de leerling werken aan eigen leerdoelen of aan plusprogramma's, zoals studievaardigehden, rekenverrijking of wiskunde. Leerlingen die meer aankunnen, krijgen een compacte leerlijn aangeboden en kunnen werken aan zelfgekozen thema's van Minka Dumont of aan Sterrenwerk of materialen uit Levelwerk. In gesprek met de leerling wordt bekeken wat bij hem of haar past. 

Leren in verbinding
Leren in Verbinding is een project van Arcade dat erop is gericht om leerlingen meer verrijkt onderwijs te bieden. Het bijzondere van het project is dat de leerlingen het onderwijs ‘op afstand volgen’. Met behulp van het programma Classroom krijgen de leerlingen via hun Chromebook onderwijs over prikkelende onderwerpen, zoals het ontstaan van de aarde, of bijvoorbeeld dinosauriërs en bijzonderheden over het heelal.  De lessen worden gegeven door specialisten op het gebied van begaafdheid, juf Marieke Klashorst en juf Carin Posthuma. Van vakantie tot vakantie wordt er gewerkt aan een thema. Wekelijks volgen de leerlingen een online les van een half uur. Daarnaast krijgen de leerlingen een weekopdracht. Hieraan kunnen de leerlingen gedurende de hele week werken, naast hun reguliere schoolwerk. In een volgende les presenteren de leerlingen hun uitgevoerde opdracht. 
https://www.youtube.com/watch?v=k_ZZLT5XhUE&ab_channel=OnderwijsstichtingArcade

Breinstein
Breinstein is een bovenschoolse plusklas voor meer/hoogbegaafde leerlingen uit groep 4 t/m 8. De leerlingen gaan één ochtend per week naar klas in Coevorden. De lessen worden gegeven door specialisten op het gebied van begaafdheid, juf Alie Kuipers of meester Tom Klooster. De Breinsteingroep biedt een uitdagende en veilige leeromgeving waarin doelen voor leren leren, leren denken en leren leven centraal staan. Het vervoer van de leerlingen wordt door Arcade geregeld. https://www.youtube.com/watch?v=rlP1RkZTZtU&ab_channel=OnderwijsstichtingArcade