De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

De ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind  


Arcade


Door een goede samenwerking met peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. Alle scholen hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. Scholen die voor- en vroegschoolse educatie bieden, de “VVE-scholen”  maken gebruik van speciale programma’s met extra aandacht voor hun ontwikkeling. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educaties worden ouders betrokken. 
 

Onze school


Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met  LOL en Kinderwereld. Beide organisaties maken deel uit van het multifunctionele gebouw De Aelder Meent. Middels een goede samenwerking zorgen we voor een doorgaand leerproces voor de jonge kinderen. We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod voor onze jongste leerlingen. 
 
“Mooi, weer spelen”
Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Hier is volop de ruimte voor binnen het onderwijs in de kleutergroep. Een schooldag in de kleutergroep is een afwisseling van kringactiviteiten, spelen en werken in hoeken en buitenspel. De leerkrachten van de onderbouw zijn geschoold in de methodiek “Mooi, weer spelen” van Cedin Onderwijs. Met "Mooi, weer spelen" worden kinderen uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Er wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Taal, spel, onderzoekend en ontdekkend leren komen bij elkaar. Er wordt gewerkt met brede thema’s van vakantie tot vakantie. Uitgangspunten voor het planmatig werken zijn de leerlijnen uit het programma ParnasSys. Deze leerlijnen worden eveneens gehanteerd bij het volgen van de ontwikkeling van de leerling.