De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Breinstein


Onderwijsstichting Arcade vindt dat alle leerlingen goed onderwijs verdienen. Dit geldt uiteraard ook voor de kinderen op onze school. We willen er zorg voor dragen dat ook (hoog)begaafde leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Mocht blijken dat school een duidelijke hulpvraag heeft, omdat niet optimaal aan de onderwijsbehoeften kan worden voldaan, dan biedt Arcade “Breinstein” aan. De Breinsteingroep biedt een uitdagende en veilige leeromgeving, voor kinderen uit groep 4 t/m 8, waarin doelen voor leren leren, leren denken en leren leven centraal staan.