Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Vanuit onze visie, zoals geformuleerd in paragraaf 1.2 krijgt het aanleren van basisvaardigheden een ruime plaats binnen ons onderwijs. Daarnaast willen we onderwijs bieden naar de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en m.b.v. de inzet van digitale middelen (Snappet ) onderwijs op eigen niveau bieden.
Wij werken met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gedifferentieerd wordt. Goede methodes zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. We stemmen de instructie en de oefenstof af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. In alle lokalen is een instructietafel aanwezig voor die leerlingen die extra instructie nodig hebben. Op onze school gebruiken we tijdens een deel van het onderwijs tablets. We maken hierbij gebruik van Snappet, een adaptief en dynamisch onderwijsplatform. De inzet van Snappet heeft meerdere voordelen. De leerling kan op flexibele wijze op een hoog niveau de leerstof verwerken. Daarnaast geeft het systeem tijdwinst. Door digitale verwerking van de lesstof in Snappet, maken leerlingen meer opgaven in minder tijd. Leerkrachten besparen tijd op punten als nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Bij verwerking in schriften of werkboeken ziet een leerkracht pas bij het nakijken welke leerling extra aandacht en uitleg nodig had. Met Snappet is dit live, tijdens de les al te zien. Dit én de directe feedback die leerlingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en versnelt het leerproces. Snappet geeft meer inzichten, zowel voor de leerkracht als voor de leerling.
Voor leerkrachten biedt Snappet via een makkelijk te bedienen dashboard, inzicht & overzicht. In het dashboard ziet een leerkracht live hoe leerlingen de lesstof verwerken: wie heeft extra ondersteuning nodig en wie beheerst de stof? Al tijdens de les kan een leerkracht bijsturen waar nodig.
Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze een opgave goed of fout hebben. Deze directe feedback zorgt voor een effectiever leerproces. Daarnaast zien leerlingen zelf welke leerdoelen ze al beheersen en waar ze nog extra mee moeten oefenen. Leerkrachten merken dat dit inzicht zorgt voor extra gemotiveerde leerlingen.